Dnes je sobota, 08.máj 2021, meniny má: Ingrida
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Ako si správne vybrať respirátor?

marec 15, 2021 - 22:00
Od 15. marca 2021 sa povinnosť nosiť respirátor rozšírila na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti. Je ten váš bezpečný?
Foto: 
Shutterstock
* Zvoľte si seriózneho predajcu, vyhýbajte sa podozrivo lacným e-shopom.

* Respirátor musí byť bez výdychového ventilu (cez ventil by vírus pri výdychu voľne unikal do okolia).

* Skontrolujte si, či je respirátor označený ako FFP2, a či je k nemu priložený návod v slovenčine (medzi takéto tvárové polomasky možno zaradiť aj overené respirátory s označením KN95 alebo N95). Aby ste sa vyhli falzifikátom a neovereným výrobkom, skontrolujte, či sa na obale alebo priamo na respirátore nachádza označenie európskej technickej normy EN 149 + A1 a značka CE, za ktorou nasleduje štvorčíslie (číslo identifikuje, kto vydal certifikáciu respirátora pre Európsky hospodársky priestor).

VÝNIMKU Z NOSENIA RÚŠOK A RESPIRÁTOROV V INTERIÉRI AJ V EXTERIÉR MAJÚ IBA:

* Deti do 6 rokov veku (pre deti od 3 do 6 rokov však platí dôrazné odporúčanie, aby mali v interiéri, exteriéri mimo intravilánu obce a prostriedkoch hromadnej dopravy prekryté horné dýchacie cesty).

* Osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov.

* Osoby so závažnými poruchami autistického spektra.

* Osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

* Osoby pri výkone športu.

* Fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.

* Osoby nevesty a ženícha pri sobáši.

* Výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu.

* Tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

* Zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Výnimka z nosenia respirátora v interiéri - avšak s povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou - sa týka:
* Detí do ukončenia prvého stupňa základných škôl.

* Osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže, pokiaľ sú umiestnené v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže.

* Zamestnancov pri výkone rizikovej práce zaradenej do tretej alebo štvrtej kategórie, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži.

* Zamestnancov, ktorým pracovná zdravotná služba potvrdí, že ich pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.


161243194_807089936826451_275216049016566066_o.png

Foto: 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

- - Inzercia - -