Dnes je utorok, 18.január 2022, meniny má: Bohdana
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Hromadné podujatia od 25. novembra

november 24, 2021 - 21:27
V súvislosti s novými opatreniami bola vo vestníku vlády SR zverejnená vyhláška k sprísnenému režimu pre hromadné podujatia. Prinášame prehľad opatrení a výnimiek
Foto: 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:
▪ Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb. Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce. Je nutné zabezpečiť oznam, že sa HP organizuje v režime OP.
▪ Bohoslužby
Môže sa uskutočňovať len individuálna pastoračná činnosť
▪ Sobášne obrady a obrady krstu
Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)
▪ Pohrebné obrady
Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške
Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:
- dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu
- zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
- v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku
- zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie)
▪ Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona
Povinný zoznam s kontaktmi zúčastnených osôb
▪ Voľby
▪ Profesionálne športové súťaže (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek f):
Bez účasti divákov. Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)
▪ Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport
Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE HROMADNÉ PODUJATIA

✔️ vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami - v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška
✔️ organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
✔️ povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť
zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
✔️ často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
✔️ hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
✔️ zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.
✔️ ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.

NA ÚČELY VYHLÁŠKY SA POD POJMOM OP ROZUMIE:

➡️ Očkovaní (O):
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
- osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
➡️ Prekonaní (P):
osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.
Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

- - Inzercia - -