Dnes je nedeľa, 29.máj 2022, meniny má: Vilma
Čas čítania
menej ako
1 minúta
Zatiaľ prečítané

Školskí inšpektori pri prijímacích skúškach na gymnáziách zistili závažne porušenia

september 30, 2021 - 12:01
Niektoré školy neurčili konkrétnu hranicu úspešnosti či k testom z profilových predmetov zaradili aj test zo všeobecných poznatkov.
Foto: 
shutterstock.com

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) pri kontrole prijímacích skúšok na gymnáziách zistila závažne porušenia. Vyplýva to z analýzy ŠŠI na 16 vybraných gymnáziách, ktorú zverejnila na svojom webe. Pri kontrole zistili nesúlad na viac ako polovici zo sledovaných gymnázií. Niektoré školy neurčili konkrétnu hranicu úspešnosti, k testom z profilových predmetov zaradili aj test zo všeobecných poznatkov či zaradili testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry nad rámec vzdelávacieho štandardu základných škôl.

Inšpektori zhodnotili, že celkovo po prípravnej a organizačnej stránke si väčšina gymnázií počínala zodpovedne a prijímacie komisie vykonávali svoju činnosť svedomite. Za slabšiu stránku označili fázu formovania a prerokovávania dokumentov prijímacieho konania. Prijímacie skúšky prebehli na všetkých sledovaných gymnáziách korektne, ich obsah, rozsah a forma boli zväčša dodržané, rovnako ako termíny spojené s prijímacím konaním. Výnimkou bolo jedno štvorročné gymnázium, ktoré nezorganizovalo prijímaciu skúšku a žiakov prijímalo administratívnym spôsobom. Napriek rozhodnutiu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR neurobili prijímaciu skúšku z profilových predmetov a o prijatí rozhodli na základe priemeru známok a iných kritérií.

- - Inzercia - -